Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 4569.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, Odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01) ter 8., 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji dne 7. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1. člen
4. člen Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 88/02 s spremembami in dopolnitvami) se dopolni z naslednjimi razredi in podrazredi standardne klasifikacije dejavnosti:
»– 47.110   – Trgovina na drobno v nespecializiranih
        prodajalnah, pretežno z živili
 
– 47.190    – Druga trgovina na drobno v
        nespecializiranih prodajalnah
 
– 47.621    – Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 
– 56      – Dejavnost strežbe jedi in pijač
 
– 68.2     – Oddajanje in obratovanje lastnih ali
        najetih nepremičnin
 
– 86.210    – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena
        dejavnost
 
– 86.220    – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
        dejavnost
 
– 86.230    – Zobozdravstvena dejavnost
 
– 86.909    – Druge zdravstvene dejavnosti
 
– 87.100    – Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško
        nego
 
– 87.200    – Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
        duševno prizadetih, duševno obolelih in
        zasvojenih oseb
 
– 87.300    – Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
        starejših in invalidnih oseb
 
– 88.109    – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za
        starejše in invalidne osebe
 
– 93.130    – Obratovanje fitnes objektov
 
– 93.29    – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 
– 96.010    – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 
– 96.021    – Frizerska dejavnost
 
– 96.022    – Kozmetična in pedikerska dejavnost
 
– 96.040    – Dejavnosti za nego telesa
 
– 96.090    – Druge storitvene dejavnosti, drugje
        nerazvrščene«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15001-2/2002
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.