Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1443. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2008, stran 4569.

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 7. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2008
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje 2008:
------------------------------------------------------------
Skupne prihodke proračuna       EUR    56.803.400
 
Skupne odhodke proračuna        EUR    65.103.562
 
Proračunski primanjkljaj        EUR     8.300.162
 
Skupni primanjkljaj iz računa     EUR     8.299.562
finančnih terjatev in naložb
 
Zmanjšanje sredstev na računih 31. 12. EUR      975.888
2008
------------------------------------------------------------
3. člen
Namenska sredstva so rezervirana na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2008 so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-2/2009
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.