Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1433. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, stran 4534.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, s sedežem, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, sestavljeni v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 57/2009 z dne 13. 2. 2009 pri Notarki Zdenki Gustinčič, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, na podlagi katere je uprava ustanove z imenom USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, sprejela spremembo skrajšanega imena ustanove. Skrajšano ime ustanove po novem glasi:
»USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA.«.
Št. 01704-38/2006-09
Ljubljana, dne 24. marca 2009
EVA 2009-2611-0055
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve