Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1429. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 4503.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05, 72/06, 136/06, 117/07 in 77/08) se za prvim stavkom sedmega odstavka 5. člena doda stavek, ki se glasi:
»UJP iz razloga ekonomičnosti ne izstavi zahtevka občini, če višina založenih sredstev države po posamezni občini za tekoči mesec, vključujoč pretekle mesece, ni dosegla 5 eurov«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007/86
Ljubljana, dne 14. aprila 2009
EVA 2009-1611-0075
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance