Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1428. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006, stran 4503.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 (Uradni list RS, št. 66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 115/06, 50/07 in 62/07) se prvi odstavek 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb in uradov:
– Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko:
Zlata Ploštajner, vodja organa upravljanja,
Peter Wostner,
Igor Strmšnik;
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve:
Franci Klužer;
– Ministrstvo za finance:
Lea Jagodič Lekočevič,
Mateja Krafogel;
– Ministrstvo za okolje in prostor:
Zoran Kus;
– Ministrstvo za gospodarstvo:
Janko Burgar;
– Ministrstvo za zdravje:
Sabina Mirković;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
Damjana Košir;
– Ministrstvo za promet:
Igor Jakomin;
– Ministrstvo za šolstvo in šport:
Alenka Kovšca;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
Darja Piciga;
– Ministrstvo za kulturo:
Stojan Pelko;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Janja Kokolj Prošek,
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj:
Janja Pečar;
– Statistični urad Republike Slovenije:
Genovefa Ružič.
2. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
– Gospodarska zbornica Slovenije:
Alenka Avberšek;
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije:
Larisa Vodeb;
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
Barbara Trunkelj;
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:
Ladislav Rožič;
– KNSS – neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije:
Betka Škerlak;
– Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije:
Dušan Rebolj;
– Združenje delodajalcev Slovenije:
Jože Smole;
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi:
Tomo Garantini;
– Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije:
Lilijana Madjar;
– Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.:
Boris Klančnik.
3. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij –CNVOS:
– za področje zagotavljanja varstva okolja:
Karel Lipič;
– za področje zagotavljanja enakosti med spoloma:
Tatjana Greif;
– za področje socialnega vključevanja v družbo in zaposlovanje:
Robert Levičar.
4. lokalnih skupnosti:
– Združenje občin Slovenije:
Franc Ladinek,
– Skupnost občin Slovenije:
Štefan Čelan.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30300-4/2009/6
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-1536-0013
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik