Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1377. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, stran 4301.

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05, 37/06 – tarifna priloga, 19/08 – tarifna priloga in 99/08 – aneks in tarifna priloga)
stranki:
GZS – ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO, na strani delodajalcev
in
SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE, na strani delojemalcev
sklepata:
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. člen
Spremeni se 2. člen Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije tako, da se glasi:
Ta pogodba velja za vse delodajalce, člane GZS – Združenja za gozdarstvo Slovenije, ki na pridobiten način po Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) opravljajo eno od navedenih dejavnosti, kot glavno dejavnost:
– 02.100 gojenje gozdov in druge gozdarske storitve
– 02.200 sečnja
– 02.400 storitve za gozdarstvo.
2. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom dodajo novi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
(3) Delodajalci in sindikati se lahko v primeru bistvenega poslabšanja poslovanja, ki ni na strani delodajalca in bi lahko ogrozilo obstoj delodajalca, obstoj delovnih mest ali v podobnih utemeljenih primerih z aneksom h podjetniški kolektivni pogodbi ali s pisnim dogovorom, za določen čas dogovorijo, da se določene pravice in delovni pogoji določijo manj ugodno od pravic in delovnih pogojev, ki jih določa ta kolektivna pogodba.
(4) Delodajalci in sindikati morajo v aneksu h podjetniški kolektivni pogodbi ali v pisnem dogovoru določiti:
a) razloge, zaradi katerih delodajalec ne more delavcem zagotoviti minimalnih standardov določenih v Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in podjetniški kolektivni pogodbi,
b) katere pravice in delovni pogoji se znižajo in za koliko se znižajo,
c) čas trajanja odstopanja od minimalnih standardov.
Delodajalci in sindikati se lahko dogovorijo o podaljšanju dogovorjenih ukrepov.
(5) Pravice in delovni pogoji iz prejšnjega odstavka se ne smejo znižati pod višino pravic, ki jih določajo zakoni.
(6) Delodajalci, ki v podjetju nimajo organiziranega sindikata lahko odstopanje od minimalnih standardov uredijo s splošnim aktom. Pred sprejemom akta morajo delodajalci neposredno obvestiti delavce. Obveščanje se lahko izvede na naslednje načine: z vročitvijo besedila predloga splošnega akta vsakemu posameznemu delavcu, v podjetniškem glasilu, z objavo besedila predloga splošnega akta na oglasni deski ali na spletni strani delodajalca, oziroma na način, ki je običajen pri delodajalcu.
3. člen
Aneks začne veljati s podpisom obeh strank.
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slovenije, takoj po podpisu tega aneksa zaradi pravočasne uporabe.
Aneks se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. marca 2009
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 7. 4. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/10 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 29/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti