Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1374. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009, stran 4297.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US in 64/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06 in 99/08) se v prilogi »SEZNAM DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA LETO 2009, RAZVRŠČENIH PO ŠTUDIJSKIH SKUPINAH« v vrstici z zaporedno številko 202 v stolpec »Oznaka, da gre za bolonjski program« vpiše črka »b«.
V vrstici z zaporedno številko 212 se v stolpcu »Vrsta programa« besedilo »UN« nadomesti z besedilom »VS«.
2. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) se v tretjem odstavku 23. člena v zadnjem stavku za besedo »šolstva« vejica nadomesti s piko. Besedilo »v skupni vrednosti do 500.000,00 EUR.« se črta.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-2/2009/4
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-3211-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik