Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1373. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 4297.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04 in 119/07) se v prvem odstavku 3. člena črta besedilo »ženske 40 let, moški«.
2. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada v času usposabljanja nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov v skladu s predpisi, povračilo stroškov za prevoz, prenočišče in prehrano po merilih, ki veljajo za rezervne pripadnike Slovenske vojske, in plačilo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 45 odstotkov osnovnega plačnega razreda, ob sobotah 60 odstotkov ter ob nedeljah in dela prostih dnevih 90 odstotkov osnovnega plačnega razreda, ki velja za poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti brez napredovanj v plačnih razredih.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Zahtevek za povečano plačilo za usposabljanje se vloži najkasneje v roku, ki velja za vložitev zahtevka za nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov za čas usposabljanja.«.
3. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada pri vsakem podaljšanju pogodbe enkratni dodatek za stalnost, ki je odvisen od dolžine trajanja podaljšane pogodbe in znaša v primeru podaljšanja pogodbe za:
1. tri leta eno zadnje mesečno plačilo za pripravljenost,
2. štiri leta dve zadnji mesečni plačili za pripravljenost,
3. pet let tri zadnja mesečna plačila za pripravljenost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Plačilo za usposabljanje, skladno s prvim odstavkom 2. člena te uredbe, pripada pogodbenim pripadnikom rezervne sestave od 1. maja 2009 dalje.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2009/4
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost