Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1313. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 4193.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04 in 16/07) se za tretjim odstavkom 13. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika. Stroški v primeru najema posebnega letala (izredna linija) se povrnejo zgolj pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene obveznosti oziroma je najem posebnega letala nujen glede na vnaprej opredeljene obveznosti ali če so stroški takšnega najema nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
V prilogi se pri Kanadi znesek »55 €« nadomesti z zneskom »60 $«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-12/2009/7
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-3111-0056
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost