Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1038. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009, stran 3304.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 19. seji dne 29. 12. 2008 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da cena storitve pomoč družini na domu s 1. 1. 2009 znaša 13,62 €.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 6,81 €. Razliko do polne cene storitve 13,62 €, to je 6,81 € Občina Moravske Toplice priznava kot subvencijo k ceni storitve pomoč družini na domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Občina Moravske Toplice bo pokrivala iz proračunskih sredstev za socialno varstvo še sredstva, ki zajemajo stroške strokovnega dela vodenja za storitev pomoč družini na domu in niso vključeni v ceno storitve do uporabnikov. Ti stroški znašajo 1,63 € na uro.
4. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 007-00001/2009-1
Moravske Toplice, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost