Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1031. Odlok o spremembah Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk, stran 3296.

Na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 7. korespondenčni seji dne 20. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk
1. člen
V Odloku o varstvu pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 85/08) se v 7. členu pod točko a) črta enajsta alineja.
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa za obdobje enega leta.
Št. 355-1/2008-1
Majšperk, dne 20. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost