Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1030. Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer, stran 3295.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 25. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer
1. člen
Na nepremičnini, parc. št. 2012/16, vl. št. seznam IV, k. o. Log (javno dobro), se pridobi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava, po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe pa se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru v lasti Občine Log - Dragomer.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2009
Dragomer, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost