Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1028. Sklep št. 366 o ukinitvi javnega dobra, stran 3293.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 7., 14. in 86. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 19. redni seji 23. 3. 2009 sprejel
S K L E P
št. 366 o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru, ki sta označeni s parc. št. 2130/2 stan. st. – stavbišče v izmeri 82 m2 in parc. št. 2130/3 gospodarsko poslopje v izmeri 4 m2, obe vlož. št. 2119 k.o. Ljutomer.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta last Občine Ljutomer ter se vknjižita pri vlož. št. ____ k.o. Ljutomer.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2009-561
Ljutomer, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost