Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, stran 3287.

Občinski svet Občine Ljubno je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS, št. 49/07, 27/08 – odl. US in 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) na 17. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 101/07) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občine Braslovče, Občine Polzela ter Občine Prebold.«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– Občina Prebold, Hmeljarske cesta 3, 3312 Prebold«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2009-1
Ljubno, dne 19. marca 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost