Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1018. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3276.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji dne 17. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 1530/8, pot v izmeri 95 m2, vpisano v z. k. vl. št. 361, k.o. Dolenja Dobrava kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 361, k.o. Dolenja Dobrava. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2008-005
Gorenja vas, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost