Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1010. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača, stran 3264.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 10. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (v nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04 in 116/07) se v 6. členu v tretji odstavek, za obstoječim besedilom, doda naslednje besedilo:
»Strokovna komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.«
2. člen
V delu, ki se nanaša na merila vrednotenja posameznih programov se v merilih za dejavnost baleta spremeni 8. točka meril tako, da se glasi:
+-----------------------------------------------+--------------+
|8. DRUŠTVA, KATERIM OBČINA NE MORE NUDITI   |  100 točk  |
|USTREZNIH PROSTOROV ZA VADBO          |       |
|društvu se prizna dodatne točke        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
3. člen
V delu, ki se nanaša na merila vrednotenja posameznih programov se za merili za dejavnost baleta doda naslednje novo besedilo:
+-----------------------------------------------+--------------+
|VRSTA PROGRAMA                 |ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
|GLEDALIŠKA (dramska), LUTKOVNA DEJAVNOST    |       |
|                        |       |
|Pogoj: izvedba najmanj 1 nove samostojne    |       |
|(premierne) predstave letno/v sezoni      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO         |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|predstava                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– za novo samostojno (premierno) predstavo se | 4 točke /  |
|prizna max 40 vaj (po 2 šolski uri) na     |  vaja   |
|predstavo;                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– za vaje samostojne predstave iz prejšnjih  | 4 točke /  |
|sezon se prizna max 5 vaj (po 2 šolski uri) na |  vaja   |
|predstavo;                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|nastop                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– za nastop se prizna se prizna max 5 vaj (po | 4 točke /  |
|2 šolski uri) na predstavo;          |  vaja   |
|(za nastop se šteje krajša predstava      |       |
|(enodejanka, odlomki, …) in/ali priložnostni  |       |
|nastop (recitacija, deklamacija, »skeč«, ….)  |       |
|članov društva na prireditvi, kjer je nastop  |       |
|le del programa ne glede na št. nastopajočih  |       |
|in št. točk, ki jih pripravi društvo);     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|predstava                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|nova samostojna (premierna) predstava     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 3 ponovitve na območju Občine Divača   |   10    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– 4 in več ponovitev na območju Občine Divača |   12    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 10 ponovitev na območju regije, države  |   15    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 5 nastopov v tujini            |   20    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop na prireditvi, katere organizator je |   80    |
|Občina Divača                 |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|samostojna predstava iz prejšnjih sezon    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 10 ponovitev na območju Občine Divača   |   10    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 10 ponovitev na območju regije, države  |   15    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 5 nastopov v tujini            |   20    |
|                        |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop na prireditvi, katere organizator je |   80    |
|Občina Divača                 |točk/predstavo|
+-----------------------------------------------+--------------+
|nastop                     |       |
|(krajša predstava (enodejanka, odlomki …),   |       |
|nastop članov društva na prireditvi, kjer je  |       |
|nastop le del programa ne glede na št.     |       |
|nastopajočih in št. točk, ki jih pripravi   |       |
|društvo);                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 6 nastopov na območju Občine Divača    |   10    |
|                        | točk/nastop |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– 7 in več nastopov na območju Občine Divača  |   12    |
|                        | točk/nastop |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 10 nastopov na območju regije, države   |   15    |
|                        | točk/nastop |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– do 5 nastopov v tujini            |   20    |
|                        | točk/nastop |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop na prireditvi, katere organizator je |   80    |
|Občina Divača                 | točk/nastop |
+-----------------------------------------------+--------------+
|3. SOFINANCIRANJE KRITJA STROŠKOV PREVOZA NA  |       |
|NASTOPE                    |5 točk/prevoz |
|prizna se max. 3 prevoz v oddaljenosti nad 20 |       |
|km v eno stran iz Divače            |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|4. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– ne glede na št. članov            |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|5. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH           |       |
|Upoštevajo se tekmovanja v preteklem letu.   |   5    |
|                        |točk/udeležba |
+-----------------------------------------------+--------------+
|6. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA (za skupino) se |       |
|upošteva za preteklo leto (upošteva se plakete |   10    |
|za skupino ali celotno društvo/ne za      |točk/priznanje|
|posameznike)                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|7. IZOBRAŽEVANJE                |       |
|Upošteva se max. 3 programe izpopolnjevanja  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– 1 dan izobraževanja             |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– 2 dni izobraževanja             |  15 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– 3 in več dni izobraževanja          |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|8. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– internetna stran               |  15 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– v časopisu: članek+slika           |   10    |
|                        | točk/članek |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– televizija                  |   7    |
|                        |točk/društvo |
|                        |je omenjeno v |
|                        | reportaži  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– televizija                  |   20    |
|                        |točk/reportaža|
|                        | o društvu  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|9. PROMOCIJA DRUŠTVA              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|promocijski material – zloženka        |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
Izredne prireditve in nastopi, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto, se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 2. Stroški na predstavo, nastop – enako kot redni program.
4. člen
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009-04
Divača, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti