Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1009. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača, stran 3264.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je občinski svet na 20. redni seji dne 10. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
1. člen
V 3. členu Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača se doda nova alineja, ki se glasi:
»– za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju gospodarskih poslov«.
2. člen
V 7. členu Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača se doda novi odstavek, ki se glasi:
»V primeru obratnega kapitala ne sme višina posojila presegati 80% predračunske vrednosti.«
3. člen
V 8. členu Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača se prvi stavek spremeni in se po novem glasi:
»Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije, razen v primeru posojila za nabavo obratnega kapitala, kjer ta meja ni določena.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009-03
Divača, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost