Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1005. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke – za območje nekdanjih vojašnic, stran 3256.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 6. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Bloke (Uradni list RS, št. 93/08) je Občinski svet Občine Bloke na 14 seji dne 19. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke – za območje nekdanjih vojašnic
1.
Javno se razgrne Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke – za območje nekdanjih vojašnic
2.
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo objavljen na oglasni deski Občine Bloke, Nova vas 4 a, 1385 Nova vas in na spletni strani Občine Bloke.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
3.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer dne 23. 4. 2009. ob 17. uri, v večnamenski dvorani nad Krajevno knjižnico v Novi vasi 4b, 1385 Nova vas.
4.
V času razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev v knjigo pripomb, ki bo na sedežu Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, in sicer v času uradnih ur, ali pa jih pisno posredujejo na naslov Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, s pripisom pripombe k osnutku.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Nova vas, dne 19. marca 2009
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost