Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1003. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2008, stran 3255.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 14. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov           €
------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki              2.996.346
II.   Skupaj odhodki               2.907.293
III.  Proračunski presežek (I-II)          89.053
------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in poveč. kap. deležev       700
VI.   Prejeta minus dana posojila (IV-V)        700
------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                 890.000
VIII.  Odplačilo dolga               890.642
IX.   Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)     –642
X.   Stanje sredstev na računih          89.112
------------------------------------------------------------
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja stanja proračuna Občine Bloke za leto 2008 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0001/2009
Nova vas, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti