Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 3102.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradi list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08 in 84/08) se v 1. členu besedilo: »Direktivo Komisije 2008/42/ES z dne 3. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 93 z dne 4. 4. 2008, str. 13) in njenim Popravkom (UL L št. 136 z dne 24. 5. 2008, str. 52); (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/42/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisijo 2009/6/ES z dne 4. februarja 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 36 z dne 5. 2. 2009, str. 15); (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/6/ES)«.
2. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se od 14. oktober 2009, kozmetični proizvodi, ki niso usklajeni z Direktivo Komisije 2008/88/ES z dne 23. septembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 256 z dne 24. 9. 2008, str. 12) in njenim Popravkom (UL L št. 263 z dne 2. 10. 2008, str. 26), ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
3. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se kozmetični proizvodi, ki niso v skladu s 3. točko Priloge Direktive Komisije 2008/123/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih izdelkih z namenom prilagoditve prilog II in VII k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 71) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/123/ES), od 8. julija 2009 ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se kozmetični proizvodi, ki niso v skladu s 1. in 2. točko Priloge Direktive Komisije 2008/123/ES, od 8. oktobra 2009 ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
4. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se od 5. novembra 2009, kozmetični proizvodi, ki niso usklajeni z Direktivo 2009/6/ES, ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava je usklajena z 2. točko Priloge Direktive 2009/6/ES pod referenčno številko 185, so lahko v prometu od 5. februarja 2010.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2009
Ljubljana, dne 15. marca 2009
EVA 2008-2711-0188
Borut Miklavčič l.r
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost