Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

994. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določajo postopke vzorčenja in analitske metode na področju onesnaževal v živilih, stran 3102.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdajata minister za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R AV I L NI K
o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določajo postopke vzorčenja in analitske metode na področju onesnaževal v živilih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati naslednji pravilniki:
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih (Uradni list RS, št. 95/04 in 89/05),
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih (Uradni list RS, št. 93/04 in 28/06),
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti patulina v živilih (Uradni list RS, št. 93/04),
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih (Uradni list RS, št. 108/02, 77/04 in 28/06),
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za uradni zdravstveni nadzor določanja dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih (Uradni list RS, št. 56/05),
– Pravilnik o metodah vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti benzo-a-pirena v živilih za uradni nadzor (Uradni list RS, št. 120/05) in
– Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti kositra v živilih v pločevinkah (Uradni list RS, št. 16/05).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-339/2008
Ljubljana, dne 9. januarja 2009
EVA 2008-2711-0176
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
 
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost