Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

992. Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja, stran 3101.

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino poročil o posameznih organskih kemikalijah ter roke in način poročanja.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v Zakonu o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06), se v tem pravilniku uporabljata še naslednja izraza:
– »PSF kemikalija« je organska kemikalija, ki ni vključena v sezname strateškega blaga na podlagi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07) in vsebuje elemente fosfor, žveplo ali fluor, z izjemo razstreliv in ogljikovodikov;
– »posamezna organska kemikalija« je katera koli ogljikova spojina, ki jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je znana, in z registrsko številko CAS, če ji je dodeljena, razen oksidov, sulfidov, kovinskih karbonatov, razstreliv in ogljikovodikov.
3. člen
(roki in vsebina poročil)
V 60 dneh po koncu koledarskega leta zavezanec, ki letno proizvaja več kot 30 ton PSF kemikalij ali več kot 200 ton posameznih organskih kemikalij posreduje, pristojnemu organu naslednje podatke:
a) naslov, matično številko in kontaktne podatke (priimek in ime, elektronski naslov, telefaks) pravne oziroma fizične osebe, ki proizvajajo PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije,
b) naslov objekta, kjer se proizvajajo PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije,
c) število obratov znotraj posameznega objekta, ki proizvajajo PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije,
d) podatke o skupni količini proizvodnje PSF kemikalij oziroma posameznih organskih kemikalij.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2008
Ljubljana, dne 15. marca 2009
EVA 2008-2711-0123
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost