Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

991. Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti, stran 3101.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino vloge in postopek za najavo strateške dejavnosti.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06).
3. člen
(roki in postopek za najavo strateške dejavnosti)
Zavezanec, ki proizvaja, predeluje ali porablja strateške snovi iz skupine 1, 2, 3, 4 ali 5 Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07; v nadaljnjem besedilu: uredba) mora v najavi strateške dejavnosti pri pristojnem organu temu v elektronski ali pisni obliki posredovati naslednje podatke:
1. podatki o zavezancu:
a) naslov pravne oziroma fizične osebe, ki namerava proizvajati, porabljati ali predelovati strateško blago,
b) naslov in točno lokacijo objekta, kjer namerava zavezanec proizvajati, porabljati ali predelovati strateško blago.
2. podatki o strateški dejavnosti:
a) opis strateške snovi:
– za kemikalijo: ime snovi in CAS številko,
– v primeru pripravkov: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s CAS številko,
– za mikroorganizme in toksine: ime,
– skupino iz uredbe (skupina 1, 2, 3, 4 ali 5),
b) količino strateške snovi, ki se namerava v prihodnjem koledarskem letu proizvajati, porabljati ali predelovati,
c) opis nameravane strateške dejavnosti (proizvodnja, poraba oziroma predelava),
d) drugi relevantni podatki.
4. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati in se uporabljati Pravilnik o rokih, vsebini in načinu posredovanja podatkov (Uradni list RS, št. 76/00).
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2008
Ljubljana, dne 15. marca 2009
EVA 2008-2711-0120
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost