Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

863. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, stran 2793.

Na podlagi 41. in 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 200. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 73/08 – odl. US), 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08 – odl. US), 52. člena v zvezi z 20. in 23. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter za izvrševanje drugega odstavka 209. člena in drugega odstavka 217. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 116/07) v 20. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek. Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Maskirna barva posameznih sklopov motornih in priklopnih vozil ter bojnih vozil Slovenske vojske, je lahko sestavljena tudi iz drugih barv kot so navedene v prejšnjem odstavku, če so določene v maskirni shemi, ki je sestavni del tehničnih zahtev za barvanje in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(3) Motorna in priklopna vozila ter bojna vozila Slovenske vojske, ki se uporabljajo pri izvajanju mednarodnih obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, so lahko pobarvana v barvah oziroma maskirnih barvah kot so določene za posamezno mednarodno operacijo ali misijo, če je barva določena v maskirni shemi in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2006-43
Ljubljana, dne 18. marca 2009
EVA 2009-1911-0010
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti