Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

862. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 2792.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Prilogi I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08 in 123/08) se za besedilom:
   »
+---------+------------------------------+-------------+-----+
|B017391 |Javni sklad Republike     |direktor SKL |57  |
|     |Slovenije za razvoj kadrov in |       |   |
|     |štipendije (JSRKŠ)      |       |   |
+---------+------------------------------+-------------+-----+
                               «
doda besedilo:
   »
+---------+------------------------------+-------------+-----+
|B017392 |Agencija za javni nadzor nad |direktor AGEN|57  |
|     |revidiranjem (AJNR)      |       |   |
+---------+------------------------------+-------------+-----+
                              «.
Besedilo:
   »
+---------+------------------------------+-------------+-----+
|B019110 |Slovenska akademija znanosti |direktor JZ |57  |
|     |in umetnosti (SAZU)      |       |   |
+---------+------------------------------+-------------+-----+
                               «
se nadomesti z besedilom:
   »
+---------+------------------------------+-------------+-----+
|B017390 |Slovenska akademija znanosti |direktor JZ |57  |
|     |in umetnosti (SAZU)      |       |   |
+---------+------------------------------+-------------+-----+
                              «.
2. člen
V 7. členu uredbe se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dodatki, do katerih so upravičeni direktorji, se uporabljajo v višini in obsegu, kot je to opredeljeno v Kolektivni pogodbi za javni sektor.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2009/4
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-3111-0052
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti