Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

847. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 2772.

Na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 ter 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji sveta dne 4. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo v občinskem proračunu.
I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacij se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, magisterij in doktorat.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi.
5. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (visokošolski, univerzitetni, magisterij).
6. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.
7. člen
Stimulacija se ne izplačuje za uspešno opravljeno prakso, usposabljanje, seminarske naloge, ocenjene vaje in nastope.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
8. člen
Pravico do izplačevanja stimulacije za opravljene izpite uveljavlja študent s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Sv. Jurij ob Ščavnici do 31. 12. za tekoče leto.
Zahtevku je potrebno priložiti:
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
– potrdilo o opravljenih izpitih
– dokazilo o zaključku študija (fotokopijo diplome, magisterija, doktorata).
Stimulacije iz 6. člena se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktoratu.
9. člen
O dodelitvi stimulacije odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
10. člen
Študent ni upravičen do stimulacije:
– če ne pridobi pogojev za vpisi v naslednji letnik;
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter
– če ponavlja letnik študija.
11. člen
Študent mora nagrado vrniti, če je navajal neresnične podatke ali predložil lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
12. člen
Neupravičeno dobljeno nagrado skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi mora študent vrniti v roku 90 dni računajoč od dneva, ko mu je bila izplačana.
13. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit znaša neto:
-------------------------------------------------------------
 višješolski, visokošolski program  univerzitetni program
-------------------------------------------------------------
        16,69 €            20,86 €
-------------------------------------------------------------
Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit znaša neto:
-------------------------------------------------------------
 višješolski, visokošolski program  univerzitetni program
-------------------------------------------------------------
        20,86 €            25,86 €
-------------------------------------------------------------
Višina stimulacije za opravljeni izpit na magistrskem študiju znaša neto: 29,21 €.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 5/06).
Št. 604-1/2009
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti