Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

840. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 2759.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 3. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
Programi                  Cena na otroka
-------------------------------------------------------------
Prva starostna skupina (1–3 let)      500,59 eur
Druga starostna skupina (homogeni in    329,94 eur
heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)       383,61 eur
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz prvega odstavka tega člena znašajo mesečno 38,59 eur.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
2. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prve starostne skupine za 8% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, v programu druge starostne skupine (homogeni in heterogeni oddelek) za 6% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu in v kombiniranem oddelku za 7% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
Dodatno znižanje plačila iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ en mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode, za mesec julij in avgust pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ za en mesec.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 19/08 in 122/08).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 602-1/09
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti