Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

839. Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode, stran 2758.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, in 29/06 – UPB) in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08) je Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 3. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode
1. člen
Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode (v nadaljevanju: pravilnik) določa vrste priznanj, pogoje in druge kriterije za podelitev, način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj, na podlagi katerih se športnikom, športnim ekipam, športnim delavcem in športnim društvom na primeren način izreka priznanje za dosežene športne rezultate, uspehe, delo in jubileje.
2. člen
Postopek izvrševanja tega pravilnika je v pristojnosti strokovnega sveta Zavoda za šport in prireditve Medvode (v nadaljevanju: strokovni svet), ki se za postopek izvrševanja pravilnika razširi z dvema aktivnima ali nekdanjima predstavnikoma vrhunskega športa iz Občine Medvode, ki ju imenuje direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode s soglasjem strokovnega sveta.
3. člen
Zavod za šport in prireditve Medvode (v nadaljevanju: zavod) v začetku leta javno objavi poziv za predlaganje kandidatov posameznih priznanj za športne dosežke, delo in jubileje v preteklem letu. Prijave morajo biti pisne na predpisanem obrazcu z zahtevanimi podatki, in sicer:
1. osnovni podatki predlagatelja,
2. predlagano priznanje,
3. osnovni podatki kandidata,
4. utemeljitev in ustrezna dokumentacija o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo društva, zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki.
4. člen
Za dosežene športne rezultate, uspehe, delo in jubileje se lahko podelijo naslednja priznanja:
1. Mala športna plaketa Občine Medvode,
2. Velika športna plaketa Občine Medvode,
3. Naziv Športnica in Športnik leta Občine Medvode,
4. Športno priznanje Občine Medvode.
5. člen
Mala športna plaketa Občine Medvode se podeljuje posameznikom ali športnim ekipam, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. medalja na državnem prvenstvu v kategoriji članov in mladincev,
2. zlata medalja na državnem prvenstvu v mlajših kategorijah do vključno 15. leta starosti,
3. dosežen vidnejši športni rezultat in uspeh v mednarodnem merilu, ki ga strokovni svet opredeli kot dosežek velikega lokalnega ali mednarodnega pomena,
4. zlata medalja za skupno uvrstitev oziroma skupni seštevek pokalnih tekmovanj posameznih panožnih športnih zvez,
5. uvrstitev v prvo slovensko ligo za vse starostne kategorije v kolektivnih športnih panogah, kjer nastopa vsaj deset ekip.
6. člen
Velika športna plaketa Občine Medvode se podeljuje posameznikom ali športnim ekipam, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. medalja na uradnem evropskem ali svetovnem pokalnem tekmovanju,
2. uvrstitev v najmanj prvo četrtino uvrščenih na Olimpijskih igrah ali na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih v kategoriji članov ali mladincev,
3. ekstremni dosežek na področju športa, ki ga strokovni svet opredeli kot dosežek velikega lokalnega ali mednarodnega pomena.
7. člen
Naziv Športnica in Športnik leta Občine Medvode se podeljuje posamezni športnici in športniku, ki sta v preteklem letu dosegla največje in najvidnejše športne rezultate in uspehe. Športnika in športnico leta Občine Medvode izbere strokovni svet na podlagi javno objavljenih in dostopnih podatkov o športnih rezultatih in uspehih. Športnica in športnik leta Občine Medvode prejmeta tudi denarno nagrado.
8. člen
Športno priznanje Občine Medvode se podeljuje športnim delavcem za izjemno uspešno strokovno, trenersko oziroma organizacijsko delo v športu. Športno priznanje Občine Medvode se podeljuje tudi športnim društvom in zvezam športnih društev za jubilejno delovanje na področju športa v Občini Medvode in sicer za najmanj dvajset let neprekinjenega delovanja.
9. člen
Posamezni dobitniki priznanj morajo imeti na dan objave poziva stalno bivališče v Občini Medvode. Priznanje lahko prejme le športna ekipa ali športno društvo s sedežem v Občini Medvode.
10. člen
Strokovni svet pregleda prijave in določi prejemnike posameznih priznanj.
11. člen
Zavod vodi administrativna dela za strokovni svet, ki vodi postopek in izvrševanje pravilnika ter vodi kronološko evidenco o podeljenih priznanjih. Evidenca vsebuje podatke o prijavah, predlagateljih in dobitnikih priznanj.
12. člen
Po uveljavitvi tega pravilnika zavod pridobi različne oblikovalske rešitve za posamezna priznanja in izbere najprimernejše oblike priznanj.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-1/09
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti