Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

816. Navodilo o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic, stran 2733.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 20. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic
1. V prilogi Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) se spremenijo točke Metodologije za izračun kazalnikov pod zap. št. 1, 27 in 28 tako, da se glasijo:
» 1. Bilančna vsota – zap. št. 36 oziroma 87 iz dolge sheme izkaza finančnega položaja
27. Likvidna sredstva / Kratkoročne vloge nebančnega sektorja
Likvidna sredstva = Povprečna likvidna sredstva =
seštevek naslednjih postavk iz obrazca KL-1 oziroma Poročila o količnikih likvidnosti banke, ki je priloga k Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07 in 83/07):
+ Gotovina v blagajni in čeki (A010)
+ Imetja na računih pri Banki Slovenije (A020)
+ Terjatve do tujih bank in hranilnic na vpogled (A032)
+ Blagajniški zapisi Banke Slovenije (A060)
+ Vrednostni papirji RS (A070)
+ Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB (A081)
Kratkoročne vloge nebančnega sektorja = Povprečne kratkoročne vloge nebančnega sektorja =
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – vloge na vpogled strank, ki niso banke (P.IV.1.4.)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – kratkoročne vloge strank, ki niso banke (P.IV.1.5)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – kratkoročni krediti strank, ki niso banke (P.IV.2.3)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje (P.IV.3.1.1)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – obveznosti za izdana kratkoročna potrdila o vlogah (P.IV.3.2.1)
+ Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja – kratkoročne finančne obveznosti do strank, ki niso banke (P.V.2.1)
+ Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje (razlika med postavko P.II.1 in postavko A.II.1, kolikor P.II.1 izkazuje višje stanje kot A.II.1) po mesecih + december prejšnjega poslovnega leta/število mesecev
28. Likvidna sredstva / Povprečna aktiva
Likvidna sredstva = Povprečna likvidna sredstva =
seštevek naslednjih postavk iz obrazca KL-1 oziroma Poročila o količnikih likvidnosti banke, ki je priloga k Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic:
+ Gotovina v blagajni in čeki (A010)
+ Imetja na računih pri Banki Slovenije (A020)
+ Terjatve do tujih bank in hranilnic na vpogled (A032)
+ Blagajniški zapisi Banke Slovenije (A060)
+ Vrednostni papirji RS (A070)
+ Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB (A081)
Povprečna aktiva =
Seštevek aktive (skupaj sredstva) po mesecih + december prejšnjega poslovnega leta/število mesecev«
2. Banka lahko metodologijo za izračun kazalnikov v skladu s tem navodilom uporabi že pri izdelavi letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti