Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

815. Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic, stran 2733.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega in drugega odstavka 10. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic
1. Banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) izdelajo izkaz finančnega položaja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov in metodologije za izdelavo izkaza finančnega položaja, ki je sestavni del tega navodila.
2. Banke izdelajo izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih in metodologije za izdelavo izkaza poslovnega izida, ki je sestavni del tega navodila.
3. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
4. Ne glede na točko 3 tega navodila, ostajata v veljavi Metodologija za izdelavo bilance stanja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk in Metodologija za izdelavo izkaza poslovnega izida s podrobnejšo razčlenitvijo postavk, ki sta sestavni del navodila iz 3. točke tega navodila, pri čemer se besedilo »bilance stanja« nadomesti z besedilom »izkaza finančnega položaja« ter se v Metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk črtata bilančni postavki A.IX. Obresti od finančnih sredstev in P.VIII. Obresti za finančne obveznosti.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti