Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

795. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, stran 2668.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08 – popravek) ter 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08 – sprememba) je Občinski svet Občine Straža na 18. seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 3. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)
ki se nanaša na upravno območje Občine Straža – območje neusklajene planske rabe
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št 72/06 – UPB1), ki se nanaša na upravno območje Občine Straža, se za namen pravnega varstva lastnikov legalno zgrajenih stavb in objektov, ki so zgrajeni na območjih plansko opredeljenih kmetijskih ali gozdnih zemljišč, 25. člen in drugi odstavek 29. člena odloka uporabljata v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05 – popr., 126/07) tako, da so poleg vseh, že dovoljenih posegov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih, dovoljeni tudi vsi gradbeni posegi na objektih in napravah, ki so bili legalno zgrajeni v skladu z zgoraj navedenim 197. členom Zakona o graditvi objektov. Objekti in naprave se lahko vzdržuje, rekonstruira, dozida ali nadzida ter izvede novogradnje v skladu z zgoraj navedenim zakonom, pri čemer se gradbena parcela smiselno določi tako, da se zagotovi usklajenost z veljavnimi podzakonskimi akti in normativi ter zagotovi odpravo morebitne neusklajenosti z javnim interesom.
Za vzdrževanje, rekonstrukcije dozidave in nadzidave ter nadomestne gradnje obstoječih legalno zgrajenih stavb in objektov na območjih neusklajene planske rabe, se določi smiselna velikost gradbene parcele, ki zagotavlja pogoje za gradbene posege, opisane v prejšnjem odstavku, ki jo mora projektant dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja posebej obrazložiti in uskladiti s pristojnim organom za urejanje prostora Občine Straža. Namembnost objekta se povzame iz ugotovitvenega potrdila pristojne upravne enote, mnenje o dovoljeni tipologiji gradnje pa izda za urejanje prostora pristojni organ Občine Straža za vsak primer posebej, pri čemer se opredelitev lahko naslanja na obstoječo arhitekturno tipologijo ali na arhitekturno tipologijo, opredeljeno v odloku, ki je predmet obvezne razlage.
Pristojni organ za urejanja prostora v Občini Straža mora strokovno opredelitev gradbene parcele ter tipologijo gradnje vnesti v občinske prostorske akte ter tako zagotoviti dokončno odpravo neusklajenosti planske in dejanske rabe prostora.
Št. 007-3/2009-3
Straža, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti