Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

790. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik, stran 2664.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 13. redni seji dne 4. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 124/08).
2. člen
Spremeni in dopolni se 15. člen odloka, ki po novem glasi:
»Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov (za vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo) na podlagi predloženih dokazil o plačilu. Komunalni prispevek se zniža tako, da se za že plačano vrsto komunalne opreme, komunalni prispevek ne obračuna. Določba velja le za plačane prispevke za komunalne vode, v dobi amortizacije teh komunalnih vodov.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 16. člen odloka, ki po novem glasi:
»V primeru, da se objekt priključuje na makadamsko cesto (cesta v gramozu), ki je kategorizirana cesta v skladu z veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podlehnik, se komunalni prispevek za cestno omrežje ne zaračuna v celoti, ampak se pomnoži s faktorjem 0,7.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 19. člen odloka, ki po novem glasi:
»Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Podlehnik.
V primeru, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka od neke vrste komunalne opreme oddaljen za več kot 100 m se ga oprosti plačila komunalnega prispevka za to vrsto komunalne opreme. To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo); za javno infrastrukturo (ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Pri plačilu komunalnega prispevka se za vse vrste objektov, razen bencinskih servisov (klas. št. 12303), upošteva faktor olajšave, ki znaša 0,5. V primeru, da zavezanec lahko dokaže, da ima v času podaje vloge za odmero komunalnega prispevka predšolske ali šolajoče otroke, se za stanovanjske objekte upošteva faktor olajšave, ki znaša 0,375. Olajšava se upošteva na način, da se komunalni prispevek odmeri na način, kot je to določeno v prejšnjih poglavjih, nato pa se dobljeni znesek (KP) pomnoži s faktorjem olajšave kot to določa spodnja formula:
O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2009-1
Podlehnik, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti