Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, stran 2663.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) in 12. člena Zakona o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/05) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 10. 7. 2008; Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo Občine Brda, št. 4/06) na seji dne 21. 10. 2008; Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne 2. 10. 2008; Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 2. 9. 2008 in 26. 2. 2009; Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) na seji dne 10. 3. 2009; Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) na seji dne 25. 9. 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 90/06) se v 6. členu spremeni tretji odstavek, tako, da se novo besedilo v celoti glasi:
»Svet zavoda ima 2 predstavnika delavcev zavoda, 8 predstavnikov ustanoviteljev in 1 predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, ki so imenovani na naslednji način:
– 2 predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed vseh zaposlenih;
– po 1 predstavnika soustanoviteljev imenujejo sveti občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba;
– 3 predstavnike imenuje Mestni svet Metne občine Nova Gorica;
– 1 predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov imenuje izmed strokovnih delavcev s področja zaščite in reševanja Uprava RS za zaščito in reševanje, regijski štab Severne Primorske.«
Za tretjim odstavkom s doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 6. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kandidiranje za člana sveta zavoda in članstvo v svetu zavoda je nezdružljivo s članstvom v upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih zvez.«
3. člen
Zavod mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka z njegovimi določili uskladiti svoj statut.
4. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
5 člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s pričetkom postopka imenovanja prvega naslednjega sveta zavoda.
Št. 007-11/2008
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
mag. Darinka Kozinc l.r.
Št. 0146-12/2008-03
Dobrovo, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-18
Kanal, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 0014-0078/2008-1
Miren, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-8/2009-1
Bukovica, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-6/2008-4
Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti