Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, stran 2649.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) ter v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 25. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
1. člen
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice se spreminja prvi odstavek 3. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07 in spremembe; v nadaljevanju pravilnika), in sicer tako, da se glasi:
»Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.«
2. člen
Šesta alineja 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi.«
3. člen
Sedma alineja 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu sredstev.«
4. člen
Prva alineja četrtega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji:
– naložba se mora ohraniti na območju Občine Jesenice vsaj 2 leti po njenem zaključku«
5. člen
Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina:
– višina sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom,
– do 50% ostalih upravičenih stroškov.
Prva alineja sedmega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči.«
6. člen
Sedmi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100% vrednosti; maksimalna višina se določi z javnim razpisom.«
7. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2009
Jesenice, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti