Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

193. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (8. sprememba), stran 568.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06 in 82/07) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (8. sprememba)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04, 142/04, 75/05, 88/05 – popr., 45/06, 108/06, 15/07, 82/07 in 41/08) se v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 102/02:   »Prenehanje veljavnosti 1. februarja
           2009. Homologacije ostajajo še naprej
           v veljavi«;
– pri TSV 120/01:   »Prenehanje veljavnosti 7. februarja
           2011 za vozila kategorij M1 in N1 ter
           7. avgusta 2012 za vozila ostalih
           kategorij. Homologacije ostajajo še
           naprej v veljavi«;
– pri TSV 141/01:   »Prenehanje veljavnosti 1. februarja
           2009. Homologacije ostajajo še naprej
           v veljavi.«.
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo tri nove vrstice, ki se glasijo:
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|Številčna |  Naslov tehnične  | Začetek veljavnosti| Prenehanje|
| oznaka |  specifikacije   | In začetek obvezne |veljavnosti|
|     | In področje njene  |    uporabe   |      |
|     |   veljavnosti   |          |      |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|                                 |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija|Začetek veljavnosti:|      |
|102/03  |TSV 102/03 o ukrepih |1. februarja 2009. |      |
|     |proti onesnaževanju  |Začetek obvezne   |      |
|     |zraka z emisijami iz |uporabe: glej točko |      |
|     |motornih vozil.    |5 tehnične     |      |
|     |Velja za vozila    |specifikacije.«.  |      |
|     |kategorij M1, M2, N1 |          |      |
|     |in N2, katerih    |          |      |
|     |referenčna masa ne  |          |      |
|     |presega 2610 kg (2840 |          |      |
|     |kg).         |          |      |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|                                 |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija|Začetek veljavnosti:|      |
|120/02  |TSV 120/02 o vgradnji |1. februarja 2009. |      |
|     |svetlobnih in     |Začetek obvezne   |      |
|     |svetlobno signalnih  |uporabe: glej točko |      |
|     |naprav na motorna in |5 tehnične     |      |
|     |priklopna vozila.   |specifikacije.«.  |      |
|     |Velja za vsa vozila  |          |      |
|     |kategorij M, N in O. |          |      |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|                                 |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija|Začetek veljavnosti:|      |
|141/02  |TSV 141/02 o     |1. februarja 2009. |      |
|     |homologaciji težkih  |Začetek obvezne   |      |
|     |vozil glede na njihove|uporabe: glej točko |      |
|     |emisije (Euro IV in  |5 tehnične     |      |
|     |V).          |specifikacije.«.  |      |
|     |Velja za vozila    |          |      |
|     |kategorij M in N z  |          |      |
|     |referenčno maso nad  |          |      |
|     |2.610 kg.       |          |      |
+----------+----------------------+--------------------+-----------+
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+
Št. 007-199/2008
Ljubljana, dne 16. januarja 2009
EVA 2008-2411-0090
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost