Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

191. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 568.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07 in 13/08) se v 1. točki 7. člena doda nova druga alineja, ki se glasi:
– »končana najmanj osnovna šola in tri leta delovnih izkušenj na žičniški napravi ali«.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se beseda »vlečnici« nadomesti z besedilom »žičniški napravi«.
Dosedanje druga do četrta alineja postanejo tretja do peta alineja.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2008
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
EVA 2008-2411-0094
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost