Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

SV 781/08 Ob-9633/08 , Stran 3895
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 781/08 z dne 20. 11. 2008, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 6 v izmeri 68,58 m2, ki se nahaja v I. etaži objekta E, ki stoji na parc. št. 422/12, k.o. Melje, s pripadajočim delom skupnih površin v izmeri 13,44 m2 (hodnik in sanitarije v I. etaži in stopnišče ter solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah) in k temu etažnemu delu pripadajočem funkcionalnem zemljišču, parc. št. 422/25, k.o. Melje, v izmeri 37 m2 površine, na naslovu Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor in katero je zastavitelj pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 11. 2008, ki jo je sklenil s prodajalcem Mlakar Karlom, EMŠO 3008942500728, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 58.400,00 EUR s pripadki in pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 3-mesečnemu Euribor + 3,30% letno; z možnostjo upnice zahtevati takojšnje vračilo celotnega še neplačanega zneska kredita skupaj z vsemi pripadki v primerih, natančno navedenih v pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 52/11266/08/108 in rokom vračila kreditnega zneska do dne 28. 10. 2009, pod pogoji kot je to navedeno v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 52/11266/08/108 – oziroma na odpoklic upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti