Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9623/08 , Stran 3886
Skladno s sklepom skupščine družbe Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43 (v nadaljevanju: „družba ali izdajatelj“), z dne 29. 10. 2008, uprava poziva delničarje družbe, ki so na dan objave tega poziva vpisani v knjigo delničarjev, k prednostnemu vpisu in vplačilu do 1.011.546 novih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred, v skupni vrednosti do 4.221.106,66 EUR. Vsaka nova delnica daje pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička. Emisijska cena ene delnice je 4,18 EUR, emisijska cena vseh novih delnic pa največ 4.228.262,28 EUR. Prednostno pravico lahko delničarji izkoristijo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da so upravičeni do vpisa 2 novih delnic za vsako 1 delnico, katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto od objave tega poziva k vpisu in vplačilu novih delnic. Nove delnice, ki po zaključku 14-dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8 dni od dne, ko jim uprava pošlje obvestilo o dodatni možnosti vpisa. Če tudi po poteku zgornjega roka delnice ne bi bile v celoti vpisane, imajo možnost delnice vpisovati tudi tretje osebe. Izdajatelj jih bo k vpisu povabil z objavo v časniku Delo. Rok za vpis in vplačilo bo 60 dni. Prodaja bo uspešna, če bo do skrajnega roka vpisanih in vplačanih vsaj 70% vseh ponujenih delnic. Če ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 70% vseh ponujenih delnic, bo prodaja neuspešna in bo izdajatelj vplačnikom v roku 7 dni po objavi izida javne ponudbe, pri osebi, pri kateri sta potekala vpis in vplačevanje, brezobrestno vrnil denar. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog za vpis v roku osem dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Ponudba se lahko predčasno zaključi, če po dodatnem vpisnem roku dosedanji delničarji vpišejo in vplačajo najmanj 70% delnic in se uprava ne odloči, da pozove tretje osebe k dodatnemu vpisu in vplačilu delnic, ali če so vpisane in vplačane vse ponujene nove delnice. Prospekt za izdajo delnic in statut družbe sta dostopna na sedežu izdajatelja, na vpisnem mestu in na spletni strani izdajatelja http://www.livar.si/. Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo). Vpisovanje in vplačevanje bo potekalo vsak delovni dan, med 8.30 in 15.30, in sicer v Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska 117, na oddelku investicijskega bančništva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti