Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-21/2008-2 Ob-9596/08 , Stran 3882
1.1. Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina (v nadaljevanju: Občina), ki jo zastopa župan Zvonko Benčič-Midre, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba), v skladu s posamičnem programom razpolaganja št.: 478-21/2008 in na podlagi javnega poziva za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izvedbo projekta »Dom upokojencev Hrpelje in oskrbovana stanovanja« z zbiranjem ponudb, vabi zainteresirane ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddajo svojo ponudbo za pridobitev stavbne pravice. 1.2. Razpisna dokumentacija bo na poziv zainteresiranih ponudnikov posredovana na zaprošeni elektronski naslov. 1.3. Zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi osebno v vložišču Občine Hrpelje - Kozina v 1. nadstropju, na naslovu: Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Ostali podatki o nepremičnini in idejnih zasnovah izvedbe projekta so na istem naslovu dostopni kot informacija javnega značaja. 1.4. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 1.5. V javnem pozivu za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice z zbiranjem ponudb in tej razpisni dokumentaciji sta navedeni nepremičnini, za kateri se bo sklepalo pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, izhodiščna višina nadomestila za stavbno pravico, stanje nepremičnin, podatki o tem, da mora ponudnik v usposobitev nepremičnin vložiti lastna sredstva, obremenitve na stvarnem premoženju, ki je predmet ustanovitve stavbne pravice, čas trajanja stavbne pravice in ostali pogoji. 1.6. Ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 1.7. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico Dom upokojencev Hrpelje in oskrbovana stanovanja«, najpozneje do 16. 1. 2009, do 10. ure. 1.8. Občina si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega poziva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti