Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 410-213/2008 Ob-9542/08 , Stran 3861
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Pust 2009«, v Občini Ilirska Bistrica. Sofinancirana bo organizacija in izvedba osrednje prireditve »Pust 2009« v Občini Ilirska Bistrica, v nedeljo, 22. februarja 2009, ki lahko vključuje niz spremljajočih prireditev, kot so: – popoldanski in večerni zabavni program, – predstavitev ali delavnice ali druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji v Občini Ilirska Bistrica. Priporočena lokacija osrednje prireditve je Bazoviška cesta ali Trg Maršala Tita, v Ilirski Bistrici. 2. Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.200,00 €. 3. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica. 4. Vsebina prijave in koriščenje sredstev Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom promocije in oglaševanja prireditve. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Koriščenje sredstev bo možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve. 5. Način, rok za oddajo prijav Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 29. decembra 2008, do 10. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis – Pust 2009 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). 7. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri: odpiranje ponudb bo dne 29. 12. 2008 ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe. 8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti