Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 5447-2/2008 Ob-9622/08 , Stran 3855
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja »LIFE+ 08«. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) obvešča vse pravne osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti: – Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007, – Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008 (2008/C 178/20) Evropske komisije (Uradni list EU C 178/22 z dne 15. 7. 2008). 2. Pogoji za udeležbo: – prijavitelj je oddal projektni predlog za sofinanciranje iz programa LIFE+ 08 v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008 (2008/C 178/20) Evropske komisije (Uradni list EU C 178/22 z dne 15. 7. 2008), – projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008, – prijavitelj projektnega predloga mora biti iz Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih držav članic EU. 3. Okvirna višina sofinanciranja sredstev Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20% celotne pogodbene vrednosti projekta. Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunski postavki 9707-Mednarodni projekti LIFE III-narava. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08). 4. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in prijavitelji. 5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na MOP najkasneje do 10. 12. 2008 do 12. ure na naslov: julijana.lebez-lozej@gov.si ali na CD-ju na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vlogo je treba oddati v elektronski obliki na obrazcih iz projektne prijave, in sicer: – za področje Narava in biotska raznovrstnost na obrazcu A6 LIFE+ Nature & Biodiversity 2008 iz prijavnice »Technical Application Form«, – za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu A6 LIFE+ Environmental Policy and Governance 2008 iz prijavnice »Technical Application Form«, – za področje Informacije in obveščanje na obrazcu A6 LIFE+ Information and Communication 2008 iz prijavnice »Technical Application Form«. Neustrezno predloženih in nepopolnih vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot 20% celotne pogodbene vrednosti projekta, bo ministrstvo vlogo zavrglo. 6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od dneva oddaje ponudb. 7. Projektna dokumentacija Prijavitelj mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6 z navedbo zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki. Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh: http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm. Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 309-45-56 (309-45-76), ali e-mail: julijana.lebez-lozej@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti