Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 818/08 Ob-9115/08 , Stran 3698
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 818/08 z dne 30. 10. 2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 16, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice, stoječi na parc. št. 480, k.o. Jesenice, v izmeri 59,89 m2, last zastaviteljice Asmire Mušić na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2008, vse v korist upnice Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka: 5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 53.510,00 EUR s pripadki.