Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1982/2008 Ob-9080/08 , Stran 3698
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1982/2008 z dne 28. 10. 2008, je poslovni prostor št. 6, v izmeri 151,7 m2, z ident. št. 0657-02318-849 – parc. št. 1770 in 1771, k.o. Maribor - Grad, last družbe Obsession d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2008, zastavljen v korist upnice NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 330.000,00 EUR s pp.