Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1981/2008 Ob-9079/08 , Stran 3698
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1981/2008 z dne 28. 10. 2008, je dvosobno stanovanje v izmeri 67,88 m2 v I. nadstropju stavbe na naslovu Linhartova 25, Maribor, ki stoji na parc. št. 1690, k.o. Tabor, last Kukić Vesne do 3 in Jeler Aje do 1 od celote, obe stanujoči Maribor, Ulica I. internacionale 22, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 79.440,00 CHF s pripadki.