Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1974/2008 Ob-9078/08 , Stran 3698
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1974/2008 z dne 27. 10. 2008, je stanovanje št. 33, v I. nadstropju v izmeri 39,73 m2, v stavbi v Mariboru, Knafelčeva ulica 32 – parc. št. 1610/24, k.o. Sp. Radvanje, last Stanič Tomaža, stanujočega Maribor, Fluksova ulica 1, na temelju overjene prodajne pogodbe z dne 20. 10. 2008, zastavljeno v korist SKB Banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 51.000,00 EUR s pripadki.