Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 935/08 Ob-9067/08 , Stran 3698
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 935/08 DK 40/08, z dne 29. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 23, v 5. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Miklošičeva ulica 4a, Domžale, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 62,15 m2 in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva ulica 4a, Domžale, ki stoji (kot izhaja iz potrdila GURS št. 2121-226/2008-2) na parc. št. 4019/1, k.o. Domžale ter je last zastaviteljev Simone Petrović in Majerle Denisa vsakega do 1 zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, matična številka: 5860571000, zaradi zavarovanja terjatve v višini 25.000,00 EUR s pp.