Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 548/08 Ob-9066/08 , Stran 3698
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-548/08, z dne 29. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri 112,06 m2 (prej stanovanje št. 2 v pritličju v izmeri 132,48 m2 sedaj zmanjšano za del stanovanja, in sicer sobo velikosti 10,92 m2, shrambo velikosti 2,76 m2 in del obstoječega hodnika v velikosti 1,74 m2, s posebnim vhodom ter klet v velikosti 5 m2, odsvojeno na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 12. 1998), v zgradbi na naslovu Ljubljanska 30b v Postojni, stoječi na parc. št. 3059, k.o. Postojna, last zastaviteljice po imenu Fate Ćehić, stanujoče Ljubljanska ulica 30, Postojna, zastavljeno v korist upnice: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,50% in z datumom zapadlosti terjatve 1. 11. 2020.