Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 803/08 Ob-9065/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 803/08 z dne 28. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 45, Jesenice, stoječi na parc. št. 461, parc. št. 461/2, parc. št. 462/1, parc. št. 462/7, parc. št. 465, parc. št. 465/2 in parc. št. 465/5, vse k.o. Jesenice, v izmeri 56,28 m2, last zastavitelja Damjana Matanovića, Cesta maršala Tita 47, Jesenice, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 733/08 z dne 30. 9. 2008, zastavljeno v korist upnice SKB Banka d.d. Ljubljana, matična številka: 5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki.