Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 804/08 Ob-9064/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 804/08 z dne 29. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 52, ki se nahaja v VIII. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc. št. 531/2, 531/3, 531/4, 527/53, 527/54 in 531/1, ident. št. stavbe 279, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 68,74 m2, last zastaviteljev Sanela Silića in Aide Džafić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 2008, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d., matična številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 68.800,00 EUR s pripadki.