Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1013/08 Ob-9063/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-1013/08 z dne 28. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši na naslovu Dravinjska cesta 22 v Poljčanah, v skupni izmeri 70,86 m2, stoječe na parc. št. 494/91, k.o. Pekel, v lasti Otorepec Dušana do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 4. 2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Kärnten, matična št. 1780653, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 9.000,00 EUR s pripadki.